Page 3 of 5

Re: KendaSampige "ಕೆಂಡಸಂಪಿಗೆ" - Dir : Soori - ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ

Posted: Wed Sep 23, 2015 10:56 pm
by James Bond
Adding new (more) screens from this Friday.. :-bd :-bd :-bd

Re: KendaSampige "ಕೆಂಡಸಂಪಿಗೆ" - Dir : Soori - ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ

Posted: Wed Sep 23, 2015 11:53 pm
by Ranga
Kendasampige added 4 new photos.
6 hrs ·
Idu kevala namma geluvalla.. Idu prati obba kannadigana geluvu smile emoticon


Image

Image

Image

Image


:jump: :jump: :jump: :jump: :jump: :jump: :jump:

Re: KendaSampige "ಕೆಂಡಸಂಪಿಗೆ" - Dir : Soori - ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ

Posted: Fri Sep 25, 2015 8:50 am
by Heisenberg
Thanks to NamCinema I was able to watch KendaSampige last saturday with Soori & others. Thanks NamCinema once again. :jump:

Re: KendaSampige "ಕೆಂಡಸಂಪಿಗೆ" - Dir : Soori - ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ

Posted: Fri Sep 25, 2015 9:02 am
by KendaSampige
Any screening of KendaSampige in Shimoga - Kargal belt ?

Re: KendaSampige "ಕೆಂಡಸಂಪಿಗೆ" - Dir : Soori - ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ

Posted: Fri Sep 25, 2015 11:05 am
by Mataadeesha
:jump: :jump: :jump: :jump: :jump: :jump: :jump: Wishing all the best to ks team :)

Re: KendaSampige "ಕೆಂಡಸಂಪಿಗೆ" - Dir : Soori - ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ

Posted: Sat Sep 26, 2015 4:46 pm
by sanjay
Image

Re: KendaSampige "ಕೆಂಡಸಂಪಿಗೆ" - Dir : Soori - ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ

Posted: Mon Sep 28, 2015 10:07 am
by Ranga
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=sjtYNtXH7IY&feature=youtu.be[/youtube]

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=sjtYNtXH7IY&feature=youtu.be[/youtube]

crazyappu wrote:ಸೂರಿ ಸರ್ ಅಸ್ಲಿ ದುನಿಯಾ , ಅಸ್ಲಿ ಮಾತು ಅವ್ರ್ ಫಿಲಂಸ್ಕ್ಕಿಂತ ರಾ ...ರಾ.
ಇದು ಅಲ್ಲಾ ಸೌಂದರ್ಯ ಸಮರ
ಇದು ನಾಗವಲ್ಲಿಯ ಮೀರ್ಸಿದ್ ರಾ ರಾ...........
https://www.youtube.com/watch?v=sjtYNtXH7IY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=sjtYNtXH7IY&feature=youtu.be

Re: KendaSampige "ಕೆಂಡಸಂಪಿಗೆ" - Dir : Soori - ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ

Posted: Mon Sep 28, 2015 10:08 am
by Ranga
Gopalan Arch Mall increases a show for Kenda Sampige... :jump: :jump: :prayer: :prayer:

Re: KendaSampige "ಕೆಂಡಸಂಪಿಗೆ" - Dir : Soori - ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ

Posted: Mon Sep 28, 2015 12:52 pm
by sanjay
Image

Re: KendaSampige "ಕೆಂಡಸಂಪಿಗೆ" - Dir : Soori - ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ

Posted: Fri Oct 02, 2015 9:26 pm
by KendaSampige
This is best movie of Soori till date :)

Re: KendaSampige "ಕೆಂಡಸಂಪಿಗೆ" - Dir : Soori - ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ

Posted: Sat Oct 03, 2015 10:28 pm
by Gowtham
Kenda eega channagi hattkondu red aagi uritha idhe :D Nenne ivatthu 11/11 plex shows HF in Bangalore. Naale aagodrallu doubt illa \:D/ \:D/

Re: KendaSampige "ಕೆಂಡಸಂಪಿಗೆ" - Dir : Soori - ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ

Posted: Sun Oct 04, 2015 12:47 pm
by askgud
Gowtham wrote:Kenda eega channagi hattkondu red aagi uritha idhe :D Nenne ivatthu 11/11 plex shows HF in Bangalore. Naale aagodrallu doubt illa \:D/ \:D/


great to hear,

cheers KS team